Home Page

JAK TO BYLO S TÍMHLE KOPCEM U DYJE,
ANEB DLOUHÁ CESTA KE ZNOJEMSKÉMU PIVU

1_venuseEvidentně tady honil mamuty již paleotický lovec. Lidé keramických kutur tady pásli svůj dobytek dávno dávno, na druhou stranu v Egyptě tou dobou stavějí pyramidy. No prostě tu nebylo takové teplo.

Také se tu mihl mohelnicový lid a aby to nebylo jednoduché tak i lid popelnicových polí.

A pak rozkošní Keltové. To jsou ti s modrými obarvenými drdoly. Nelze pominout, že se tu také prohnal Teuton, ale ten byl rozhodně zlý a ošklivý. Občas se sem zatoulal nějaký krátkonohý Říman.

5_trinketA pak přišli fašouni a nich komunisté a po nich i další, přičemž, samozřejmě, tato období nehodláme srovnávat.

6_piv

V roce 2014 navštívil starostu města pan Miroslav Harašta a zeptal se: „Pane starosto, co byste říkal tomu, kdybychom na místě pivovaru, který je již 6 let zlikvidovaný a areál chátrá u uzoufání, postavili nový, moderní, na tradicích Znojemského piva stavící, pivovar?

2_camKonečně se tu objevil bratr Slovan s holubičí náturou. A Sámova říše, Velkomoravská říše, Konstantin, Metoděj, také na chvíli i Znojemská země.

Poprvé se o pivu ve Znojmě píše léta páně 1278.

3_oldpiv

To když to všehoschopný Habsburk nandal na Moravském poli všehoschopnému Přemyslovi. Otakarovi, toho jména druhého. Němec se potřeboval přes Znojmo dostat do Čech, což Znojemští dobře věděli a nechali si průchod zaplatit. A to mimo jiné i mílovým právem vařit pivo.

7_piv
8_piv

 

9_new

No a 17. listopadu 2015 pan monsignore Blažek, z kostela svatého Mikuláše požehnal nové varně, pan starosta přestřihl pásku u dveří a konšelé ochutnali první navařenou Znojemskou jedenáctku. Sláva to byla ukrutná.

Možná se práte, proč tak doširoka rozkročený historický exkurs…

4_znojmoRoku 1720 město na troskách hradu, pobořeného Švédy téměř před sto lety, postavilo pivovar. Ale jak známo, úředníkům bussines nikdy nejde. Proto jej roku 1860 prodali břichatému panu Maurerovi a ten jej tak zvelebil a zmodernizoval, že to byl tenkrát div techniky a Znojemské pivo se vozilo až císařpánu do Vídně. Po Velké válce, v roce 1924, byl ustanoven První Znojemský pivovar a sladovna, což byl podnik, který si vedl nadmíru skvěle.

10_new

Víte, je spousta krásných historických míst v republice, kudy kráčely dějiny. Ale když se zastavíte na hraně Gránického údolí a tichne den, tak ty tisíce let historie tohodle nádherného místa cítíte i vidíte,

11_new

což se Vám v Praze nebo Krumlově, nemusí skrze mraky turistů podařit. A na tomto místě, s tak ohromným genius loci, stojí náš pivovar. A mimochodem: vaříme skvělé pivo! :-)

Historie

Všechno má svoji historii. Své dětství i stáří, své slunečno i bouřku. Jen nikdy nevíme, kde se právě nalézáme.

Roku 1278 uděluje Rudolf I. městu Znojmu várečné a mílové právo při tažení z bitvy na Moravském poli.
Roku 1363 je v Losunkové knize z doby Karla IV. uvedeno několik právovárečných měšťanů – mezi nimi i sládek Hostan.
Nejstarší dochované stanovy cechu pivovarského ve Znojmě jsou z roku 1446.
Samotný moderní městský pivovar byl založen roku 1720 poté, co už v roce 1709 císařským patentem získal pozemek kolem hradní rotundy Sv. Kateřiny.
V roce 1860 prodalo město pivovar za 50 000 zlatých měšťanu Tomáši Mauralovi. Jeho rodina vlastnila pivovar do roku 1921, kdy je pivovar přejmenován na První znojemský parní pivovar a sladovna, spol. s.r.o.
Pivovar fungoval během druhé světové války. Po válce byl v roce 1948 znárodněn.
V roce 1974 měl znojemský pivovar výstav piva 246 595 hl, který se, až do jeho zrušení v roce 2009, nepodařilo překonat.
V roce 1992 vzniká tradice pivních slavností.
V roce 2003 byl pivovar Hostan prodán nizozemskému koncernu Heineken.
V květnu roku 2010 koupilo město Znojmo od firmy Heineken pivovar nazpět za 26 mil. Kč.

 

 

 

 

Vize budoucnosti

Přestavujeme pivovar

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ-fáze I.

Naše společnost si pronajala bývalou administrativní budovu s přilehlým zadním nádvořím mezi ulicí Přemyslovců a Gránickým údolím.

Administrativní budovu plánujeme zrekonstruovat s cílem vybudování pivovaru a restaurace. Technologické zázemí pivovaru by bylo umístěno ve sklepech této budovy a zbývající části 1NP pod administrativní částí. Druhé patro bude využíváno beze změn jako administrativní prostory, se zachováním stávajících interiérů, kdy část těchto prostor nabídneme k pronájmu. V přízemí dále dojde k vybudování prodejny, kde budeme muset nabízet produkty Heineken, tak abychom dostáli závazkům plynoucím z nájemní smlouvy. Současně dojde k demolici trafostanice a budovy bývalé kuželny.

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ-fáze II.

Po uplynutí 5 leté exklusivity prezentace a prodeje produktů společnosti Heineken v celém areálu bývalého pivovaru plánujeme realizovat druhou část rekonstrukce, kdy dojde k demolici zdi k ulici Přemyslovců, zbourání bývalé prodejny piva a odkrytí historického portálu vjezdu do zadního traktu. Dále bude provedena demolice zbývající části bývalé lahvovny a vyčištění celého severního nádvoří. Současně plánujeme vybudovat Pivovarskou restauraci umístěnou v přízemí pronajaté budovy při zachování interiéru „Malého sálu“.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Pivovar bude vybaven tradiční dvounádobovou varnou vhodnou pro vaření světlých i tmavých piv českého typu dekokčním způsobem. Současně bude umožňovat i výrobu jiných druhů typ infůzním způsobem jako jsou např. ALE, Stout a Pšeničná piva. Objem mladiny před chmelovarem bude 2600 l, z nichž se vyrobí minimálně 2100 l piva. Součástí varny je i samostatná vířivá káď. Otop varny bude parní, kdy páru bude vyrábět plynový parogenerátor. Pivo bude kvasit v otevřených kvasných kádích, tzv. spilce, a vlastní zrání bude probíhat v ležáckých sklepích. Pivovar bude vybaven filtrací, takže finální produkty budou nabízeny jak ve filtrované, tak i nefiltrované podobě.  Naše piva budeme stáčet do sudů i lahví. Hlavní část produkce plánujeme vyrábět v klasickém ležáku plzeňského typu se stupňovitostí 11 %, doplněném o tmavé pivo, výčepní pivo a až šest speciálů vařených v průběhu celého roku. Prvotní osazení pivovaru bude dimenzováno na produkci 5.000 hl ročně a pokud se vše bude dařit, tak v průběhu dvou let dojde k rozšířením maximální kapacity až na finálních 10.000 hl ročně.

 

 

_MG_7796_2

CO SE PRÁVĚ DĚJE
Struktura řízení společnosti

miroslavharasta cestmirbenda
MIROSLAV HARAŠTA, alias „HARRY“ ČESTMÍR BENDA, alias „HOBIT“
Ředitel pivovaru Marketing manager
Co dělá: všechno Co dělá: obrázky a slova, kterými pivovar mluví na Znojmáky
Jaký je: urputný, cílevědomý Jaký je: starý a alkoholik a prťavý
Stav: ženatý, pod pantoflem Stav: má krásnou přítelkyni a zánovní dceru a doufá, že není pod pantoflem… je pod pantoflem
LenkaGalova karelcanek zdenek
Lenka Gálová KAREL ČANĚK, alias „DĚDEK“ Zdeněk Adamov
Asistentka Emeritní sládek Obchodní zástupce
Co dělá: Jak výše napsáno: asistentku. Příjemným způsobem šikanuje… všechny. Uctivým způsobem šikanuje pana ředitele. Co dělá: dává své jméno v šanc, protože ví, že tahle parta to myslí vážně a vaří ve Znojmě pivo, za které se může postavit. Urputně se snaží vysvětlit restauratérům na Znojemsku, že naše pivo nemá chybu.
Jaká je: Zoufale hubená. Trošku řidrzlá. U odporně vulgárních vtipů se nečervená. Jaký je: klidný a vesmírně zkušený… jen, když se jedná o bowling (kde se jako sportovec nalezl), je trochu dost nudný Jaký je: Zaťatý a sportsman. Děsuplná kombinace.
Stav: Máme o ní strach. Vezme si jí? Nevezme? Prověřovat se jistě musí, ale deset let prověřování, to se zdá být přísné. 😊 Stav: ženatý, pravděpodobně několik století – paní Čaňková je něco jako paní Colombová Stav: Nevíme. Vše halí do temných mraků vytáček.
hrbacek ondrej lukas
Jiří Hrbáček ONDŘEJ ŠVARC LUKÁŠ JUHAŇÁK, alias „TEN, KTERÝ SI MYSLÍ SVÉ“
Sládek Podsládek Podsládek
Co dělá: vaří pivo, studuje pivo, miluje pivo Co dělá: poslouchá uctivě sládka a tajně doufá, že si jednou sládek zlomí nohu a vaření piva bude jenom na něm Co dělá: vaří pivo se sládkem a protože je mladší a silnější, tahá víc pytlů se sladem
Jaký je: Tichý chlapík vaříjc pivo. Jaký je: urostlý, soutěživý, sympatický Jaký je: vysoký, málomluvný, dochvilný, pracant
Stav: Vaří pivo, studuje pivo, miluje pivo. Stav: vlastně nevíme… možná žije ve stanu s koalou, ale bojíme se ho zeptat Stav: nic moc nevíme, ale když měl odjet na firemní soustředění, nemohl, protože slíbil přítelkyni, že umyje nádobí
marketa marketa rosta
MICHAELA SOBOTOVÁ MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ ROSŤA KVĚTOŇ
Marketing executive Asistentka Distributor
Co dělá: Zajistí možné i nemožné, od etiket po billboardy. Co dělá: Objednávky, faktury, zápůjčky, výkazy… samé nechutné věci. Co dělá: Distribuci našich výrobků.
Jaká je: Vždy a na všechny se při tom zajišťování usmívá 😊 Jaká je: Pracovitá a má všechno pod palcem 😊 Jaký je: Krasavec. Svalovec. Hudebník. Klasický holkař. 😊
Stav: Zadaná, a aby se nám to nepletlo, tak si Míša našla Míšu. Stav: Přítel. Pravděpodobně již sto let. Nikdo to nechtěl vyzvědět, praštila by ho sešívačkou. Stav: Vlastně jsme se neptali. Přišlo nám to zbytečné.