Pozvánka na valnou hromadu Znojemského městského pivovaru

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás touto formou pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti

Znojemský městský pivovar a.s.

Valná hromada se uskuteční dne 28.6. 2022 od 16 hodin, v sídle společnosti Znojemský městský pivovar a.s. na adrese Hradní 87/2, 669 02 Znojmo.


06 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady_Pacovský
.pdf
Download PDF • 96KB

05 stanovy Znojemský pivovar_navrzene zmeny_verze 2022
.pdf
Download PDF • 190KB

Rozvaha, 2021 Plný rozsah - Znojemský městský pivovar a.s
.pdf
Download PDF • 240KB

Přiznání k DPPO vz. 32, 1.1.2021.31.12.2021 opravné - Znojemský městský pivovar a.s
.pdf
Download PDF • 100KB

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2021 Plný rozsah - Znojemský městský pivovar a.s
.p
Download P • 221KB

Návrh představenstva na schválení účetní závěrky
.pdf
Download PDF • 659KB

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
.pdf
Download PDF • 4.93MB

Přílohy:


1) Oficiální pozvánka na valnou hromadu

2) Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2021

3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období kalendářního roku 2021

4) Řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2021

5) Návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti a na rozdělení zisků a ztrát za účetní období kalendářního roku 2021

6) Návrh nového znění stanov Společnosti

7) Návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady