Pozvánka na valnou hromadu Znojemského městského pivovaru

Aktualizováno: 28. 6.


Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás touto formou pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti

Znojemský městský pivovar a.s.

Valná hromada se uskuteční dne 28.6. 2022 od 16 hodin, v sídle společnosti Znojemský městský pivovar a.s. na adrese Hradní 87/2, 669 02 Znojmo.


Zpráva dozorčí rady ZMP
.pdf
Download PDF • 354KB

Zpráva představenstva ZMP
.pdf
Download PDF • 399KB

06 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady_Pacovský
.pdf
Download PDF • 96KB

05 stanovy Znojemský pivovar_navrzene zmeny_verze 2022
.pdf
Download PDF • 190KB

Rozvaha, 2021 Plný rozsah - Znojemský městský pivovar a.s
.pdf
Download PDF • 240KB

Přiznání k DPPO vz. 32, 1.1.2021.31.12.2021 opravné - Znojemský městský pivovar a.s
.pdf
Download PDF • 100KB

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2021 Plný rozsah - Znojemský městský pivovar a.s
.p
Download P • 221KB

Návrh představenstva na schválení účetní závěrky
.pdf
Download PDF • 659KB

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
.pdf
Download PDF • 4.93MB

Přílohy:


1) Oficiální pozvánka na valnou hromadu

2) Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2021

3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období kalendářního roku 2021

4) Řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2021

5) Návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti a na rozdělení zisků a ztrát za účetní období kalendářního roku 2021

6) Návrh nového znění stanov Společnosti

7) Návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady