Práva spojená s investičními akciemi

Aktualizováno: 20. 11. 2020Společnost Znojemský městský pivovar a.s. vydává 500ks listinných investičních akcií s nominální hodnotou 10 000,- Kč (akcie typu B). S vlastnictvím akcií je spojeno právo na preferenční dividendu do výše 10% nominální hodnoty a hlasovací práva spojená pouze s některými rozhodnutími valné hromady. Investiční akcie jsou volně převoditelné mezi stávajícími akcionáři, převod akcií novým akcionářům podléhá schválení správní rady.


Plná hlasovací práva mají pouze kmenové akcie, kterých je 20ks s nominální hodnotou 100 000,- Kč (akcie typu A).


S investičními akciemi typu B pak jsou spojena další práva, jako například sleva 10% na výrobky Znojemského městského pivovaru a.s. a na konzumaci ve všech jeho provozovnách. Dále pak přednostní rezervace nebo přístup k novinkám a speciálním edicím piva.


Společnost bude uvolňovat investiční akcie typu B do oběhu v tranších po 100ks. K datu 20.11.2020 je uvolněno k úpisu 100ks akcií.


Základní jmění společnosti tak je až 7 000 000,- Kč.


Pokud bude roční zisk k rozdělení vyšší než součet preferenční dividendy pro majitele investičních akcií, tak se zbylý zisk se rozděluje v poměru 225:1 ve prospěch kmenových akcií (tzn. 1 kmenová akcie = 225 investičních akcií).


Pokud to bude možné, společnost bude vyplácet 50% ze zisku k svým akcionářům a zbytek bude investován do rozvoje pivovaru.


Pokud bude vlastník investičních akcií, i po výzvě k nápravě, porušovat povinnosti akcionáře, může vlastník kmenových akcií uplatnit své opční právo a vykoupit akcie za 125% hodnoty investice akcionáře porušujícího své povinnosti.


Pokud akcionář vlastnící více jak 50 % akcií typu A (kmenové akcie) obdrží nabídku od třetí nespřízněné osoby směřující k prodeji nebo jiné formě převodu všech svých akcií ve společnosti, kterou se rozhodne akceptovat, a budou-li splněny další podmínky (např. bude provedeno nezávislé ocenění), bude oprávněn od ostatních akcionářů vlastnících akcie typu A i B požadovat, aby společně s ním za shodných podmínek převedli příslušnému zájemci své akcie (tzv. právo drag-along).