Business plan 2020 - 2024

Aktualizováno: 24. 11. 2020

Obchodní strategie společnosti Znojemský městský pivovar a.s. je jasně stanovena jako expanzivní a růstová. Cílem společnosti je do 5 let dosáhnout ročního výstavu 10 000 hl s tržbami 50 mil. Kč. Výše uvedenému záměru je podřízen business plán s parametry maximální možné a udržitelné míry investic do výrobních kapacit a reinvestic zisků.


Plán hl

Výstav bude navyšován kontinuálně až na objem 8.500Hl v roce 2024. Hlavním motorem růstu objemu bude prodeje přes vlastní gastronomické provozovny a spolupracující provozovny v kanálu On-trade (prodej piva v restauracích, hospodách, hotelech, kavárnách, apod.) v kombinaci s výrazným nárůstem objemu prodeje v kanálu Off-trade (zákaznické balení PET a sklo v obchodech), díky navýšení kapacity stáčení právě do PET a skla v kombinaci s rozšiřováním distribuce, jak na nezávislém trhu, tak i v nadnárodních sítích, kde jsou naše hlavní očekávání směřována k rozšiřování distribuce v síti Ahold. Jěště důrazněji se chceme profilovat, jako lokální dodavatel piva významných kulturních akcí na Znojemsku.Plán tržeb


Pro sestavení plánu tržeb vycházíme z interní průměrné kalkulované prodejní ceny za 1 hl piva ve všech stupňovitostech, které reflektují výrobní plán v průběhu roku. Dále zohledňujeme míru růstu cen odpovídající inflaci 3 %. Očekáváme, že tržby s vlastních gastronomických provozoven se v roce 2024 vygenerují 24 mil Kč, tedy téměř 50 % celkových tržeb. Zbylou část predikujeme v rozdělení 20 % Off-trade a 30% On-trade.